1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.trena.cz, jehož provozovatelem je Trendy 2000 o.s., Gerská 16, 323 00 Plzeň, IČ: 22732365. Nejsme plátci DPH (dále jen prodávající).

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.trena.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem(bod 5) a že s nimi souhlasí.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3. Platební podmínky

Zboží bude zaplaceno:

                     Dobírkou

                     Převodem z účtu na náš účet: ( ČR – 2100223841/2010, SR – 2100223841/8330 ). Jako variabilní symbol se uvede kód objednávky. Zboží bude dodáno až po zaplacení (resp. po připsání kupní ceny na náš účet).

4. Dodací podmínky

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. U zboží běžně dostupného a zboží, které máme na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla tentýž nebo následující pracovní den. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Pokud zboží skladem není, dodací lhůta se pohybuje od 1 do 2 týdnů. V tomto případě bude kupující informován telefonicky či na emailové adrese zadané v registraci či při objednávce.

Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku k potvrzené objednávce na jeho účet, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny způsoby uvedenými v bodě 3.

Doprava

Česká pošta – balík do ruky pro ČR

Česká pošta doručí vaší zásilku do 24 hodin po celé ČR od potvrzení odeslání objednávky, v den doručování budete informováni SMS zprávou. V den expedice obdržíte podrobný e-mail s číslem balíku a datem doručení. Balíky jsou doručovány v pracovní dny, v běžné doručovací době, kterou Česká pošta nabízí v dané lokalitě. Po neúspěšném pokusu o doručení je balík uložen na nejbližší ukládací poště a budete informováni prostřednictvím SMS i papírovou výzvou.

Může se stát, že budete potřebovat změnit nebo upravit den doručení nebo ukládací poštu pro Váš Balík Do ruky, v průběhu doručování si můžete změnit termín a způsob doručení prostřednictvím www.ceskaposta.cz/zmenadispozice, kde po zadání čísla zásilky a kontaktního telefonu můžete změnit dispozice pro svoji zásilku. Formulář Vám nabízí: volbu dodání zásilky dopolední pochůzkou nebo uložení na poště bez pokusu o doručení nebo uložení na jiné ukládací poště a nebo posunutí prvního doručovacího pokusu o jeden pracovní den.

Pozor. Pokud si zboží nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, je automaticky odesíláno zpět.

dopravné za 1 balík při platbě předem                   90,- kč

dopravné + dobírečné při platbě při dodání            130,- kč

dopravné při objednávce zboží nad 5.000,- kč        ZDARMA

dobírečné při objednávce zboží nad 5.000,- kč       40,- kč

Česká pošta – cenný balík pro SR

dopravné za 1 balík při platbě předem                   250,- kč

5. Reklamace, reklamační řád

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (podle podle § 616 Občanského zákoníku), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Projeví-li se rozpor s kupní smlouvou během šesti měsíců ode dne převzetí věci, kupující má stejná práva jako kdyby tento rozpor s kupní smlouvou existoval již při převzetí věci. To neplatí, pokud takový postup odporuje povaze věci nebo pokud se prokáže opak.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží s vyjímkou audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal (dle § 53, odst.7 Občanského zákazníku). Toto ustanovení zákona má zabránit nelegálnímu zkopírování. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství, v uvedené lhůtě poslat zpět(v úvahu se bere datum odeslání). Po obdržení takto vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku na jeho bankovní účet, a to ve lhůtě 14ti dnů od odstoupení kupní smlouvy. Prosíme, neposílejte zboží na dobírku; takto zaslané zboží nebude převzato.

7. Ochrana osobních ůdajů

Tento internetový obchod se ve své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše data u nás uschovaná jsou chráněna před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

trena.cz by Trendy 2000 o.s.